Even voorstellen

Informatie

Kinderdagverblijf Bambino
 
Bambino biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Bambino streeft naar kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang.
Wij bieden ouders de mogelijkheid van zorg voor kinderen in combinatie met werk, studie en andere activiteiten. Hierbij staat het kind centraal en stemmen wij onze visie zoveel mogelijk af op de thuissituatie, binnen de grenzen van Bambino.
 
Bambino ziet zich als medeopvoeder naast de hoofdopvoeder; de ouders. Vanuit deze gedachten worden kinderen begeleid in het opgroeien, en stimuleren de pedagogisch medewerk(st)ers de kinderen in hun ontwikkeling. Veiligheid en vertrouwen zijn de basisbegrippen waar het de opvang betreft, net als samenwerking met de ouders, waardoor afstemming over de opvoeding van de kinderen optimaal kan plaatsvinden. Het draait om de kinderen, waarbij wij samen willen zorgen voor een kwalitatief goede toekomst. Dit is ons streven.
 
Ontwerp & realisatie: Bram Kersten Media