GGD


Hieronder het GGD rapport van 2023

 

> Het GGD rapport van Kinderdagverblijf Bambino bekijken

 

De Wet Kinderopvang stelt hoge eisen aan de veiligheid en leefbaarheid op kindercentra. Als professionele instelling voldoen wij aan alle eisen. Wij hebben een veiligheids- en gezondheidsbeleid met een plan van aanpak waarin staat welke maatregelen worden genomen om mogelijke risico’s te beperken. Daarnaast wordt de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid continu getoetst.

Jaarlijks word er een controle door de GGD uitgevoerd bij Bambino. De uitkomsten van die controles worden op de site van de GGD geplaatst en zijn dus openbaar. Ook ligt het inspectierapport bij Bambino ter inzage voor alle ouders.