De ouders


Oudercontacten

 

Bambino vindt het erg belangrijk dat er goede oudercontacten zijn, en dat de ouders hun kind(eren) met een gerust hart naar Bambino brengen. Als de ouders hun kind(eren) komen brengen zal er in het kort besproken worden of er bijzonderheden zijn, als de ouders hun kind(eren) komen halen zal de leidster vertellen hoe uw kind het die dag heeft gedaan op het kinderdagverblijf.

 

Voor de jongste kinderen tot 1 jaar wordt er een heen-en-weer boekje bijgehouden. Dit heen-en-weer boekje krijgen de ouders van Bambino. Hierin wordt door zowel de pedagogisch medewerkers, als de ouders praktische informatie en een leuk verhaaltje geschreven over het kind. Met de 12 maanden zal met ouders besproken worden of zij graag tot de 14 maanden een heen-en-weer boekje willen houden, als hier aanleiding toe is.

 

Een keer in het jaar zullen er oudergesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken word verteld hoe het gaat met uw kind(eren) op het kinderdagverblijf. Er is ook altijd de mogelijkheid om een extra gesprek te plannen als de ouders dit willen.

 

Ook worden de ouders op de hoogte gehouden doormiddel van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal ongeveer één keer per 3 maanden uitgegeven worden.


Ouder app

 

Bambino werkt met een ouder app. Via deze ouder app kunt u de opvangdagen en tijden van uw kind(eren) terugzien en de facturen in pdf downloaden.

Er staan diversen formulieren in de ouder app onder het kopje documenten, waaronder het reglement van de plaatsingsovereenkomst, de gesloten dagen, het privacy-beleid, het medicijn verstrekking formulier enz. Deze kunt u inzien en eventueel downloaden.


Ook dient u alle ruil-aanvragen, extra dagen en annuleringen vanwege een vrije dag/vakantie of ziekte via het online ouderportaal door te geven.


Oudercommissie 

 

Kinderdagverblijf Bambino heeft een oudercommissie aangesteld. De oudercommissie vergadert ongeveer 4 maal per jaar over zaken die betrekking hebben op het kinderdagverblijf. Hieronder vind u de leden die in de oudercommissie zitten en een korte uitleg over de oudercommissie.
 

Leden van de oudercommissie:

Manon Vullings              orbambino.horst@gmail.com  

Alice Janssen                  orbambino.horst@gmail.com 

Maud Camps                 orbambino.horst@gmail.com  

Liz Classens                   orbambino.horst@gmail.com

Anna de Groot              orbambino.horst@gmail.com

 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
  3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie.

 

De oudercommissie heeft onder de wet Kinderopvang op het aantal punten verzwaard adviesrecht gekregen. Deze punten zijn:

  • wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid
  • voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling
  • prijs

 

Dit verzwaarde adviesrecht houdt in dat de oudercommissie invloed heeft wanneer op een van deze beleidspunten wijzigingen worden aangebracht. Ook kan de oudercommissie bemiddelen wanneer er problemen zouden zijn. De manier waarop de oudercommissie te werk gaat ligt vast in het reglement van de oudercommissie.

Wilt u graag lid worden van de oudercommissie? Laat het dan weten!