Algemene informatie


Openingstijden

 

Bambino is op maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Er is in overleg de mogelijkheid voor vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur. In het weekend zijn wij gesloten.

 

Bij Bambino reserveert u per dag. Dit houdt het volgende in:

 

Dag             07.30 uur             -                  18.00 uur

 

Toelichting: Als er gebruik wordt gemaakt van de vervroegde of verlengde opvang wordt dit apart in rekening gebracht.

 

Uw kind incidenteel een extra dagdeel laten komen behoort tot de mogelijkheden, mits er plaats is binnen de groep. 


Sluitingsdagen

 

Bambino is gesloten op de volgende feestdagen:

  • Nieuwsjaardag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • 1ste en 2de kerstdag

Ook is Bambino gesloten op carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag, de vrijdag aansluitend aan Hemelvaartsdag en de week tussen kerst en oud op nieuw.
In de zomervakantie kan afhankelijk van het aantal aanmeldingen de openingstijden c.q. openingsdagen worden aangepast.

 

Elk jaar krijgt u een overzicht van de dagen dat Bambino gesloten is. Hierop zal tevens benoemd staan welke dagdelen eventueel zouden uitvallen als gevolg van (herhaling-) cursussen van de groepsleidster(s).


Haal- en brengtijden

 

Bij Bambino zijn er haal en brengtijden vastgesteld.

 

Brengtijden: * tussen 7.00 uur en 9.00 uur 

                         

Haaltijden:   * tussen 16.30 uur en 18.30 uur

 

Als u uw kind(eren) op een ander tijdstip wilt komen halen laat dit dan altijd telefonisch weten, het kan altijd zijn dat de kinderen aan een activiteit deelnemen buiten het kinderdagverblijf.


Extra opvang, tegoeddagen, ruilen

 

Uw kind incidenteel een extra dagdeel laten komen behoort ook tot de mogelijkheden, mits er plaats is binnen de groep en de personele bezetting dit toelaat.

Ieder kind krijgt 2 tegoed dagen per jaar ter compensatie van de gesloten feestdagen die u het hele jaar door mag inzetten behalve in de kerstvakantie. Als deze tegoed dagen op zijn dan worden de extra dagdelen apart in rekening gebracht op de factuur.

 

Bambino verrekend 48 weken per jaar. Dit omdat ieder kind 4 onbetaalde weken in het jaar krijgt voor vakanties en vrije dagen. Deze ‘korting’ zit in het maandbedrag verrekend. Deze 4 onbetaalde weken moeten aan het einde van het jaar opgemaakt zijn.

Het is altijd mogelijk om een dag te ruilen, dit dient binnen de periode van een maand te gebeuren mits er plek is op de groep en de personele bezetting dit toelaat. Wilt u een dag tijdens uw vakantie ruilen houdt er dan wel rekening mee dat eerst de 4 onbetaalde weken opgenomen dienen te worden.


Ziekte of anderszins verzuim

 

Tijdens ziekte, of anderszins verzuim van uw kind dient de ouderbijdrage gewoon
doorbetaald te worden, dit om de plaats van uw kind te waarborgen.