Bambino biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf biedt plaats voor 16 kinderen per dag. Bambino streeft naar kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang. Wij bieden ouders de mogelijkheid van zorg voor kinderen in combinatie met werk, studie en ander activiteiten. Hierbij staat het kind centraal en stemmen wij onze visie zoveel mogelijk af op de thuissituatie, binnen de grenzen van Bambino.

In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door o.a. samen te spelen, te eten en te slapen. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte en biedt zo aanvullende mogelijkheden op de thuissituatie.

 

Bambino ziet zich als medeopvoeder naast de hoofdopvoeder; de ouders. Vanuit deze gedachten worden kinderen begeleid in het opgroeien, en stimuleren de pedagogisch medewerk(st)ers de kinderen in hun ontwikkeling.           
Veiligheid en vertrouwen zijn de basisbegrippen waar het de opvang betreft, net als samenwerking met de ouders, waardoor afstemming over de opvoeding van de kinderen optimaal kan plaatsvinden. Het draait om de kinderen, waarbij wij samen willen zorgen voor een kwalitatief goede toekomst.