Even voorstellen

Nieuws


Oudercommissie

18/12/2019

Kinderdagverblijf Bambino heeft een oudercommissie aangesteld. De oudercommissie vergadert ongeveer 4 maal per jaar over zaken die betrekking hebben op het kinderdagverblijf. Hieronder vind u de leden die in de oudercommissie zitten en een korte uitleg over de oudercommissie.
 

Leden van de oudercommissie:

Inge Cuppen                  orbambino.horst@gmail.com 

Nicole Cuppen                orbambino.horst@gmail.com 

Miek van de ven              orbambino.horst@gmail.com

Manon Vullings                orbambino.horst@gmail.com

 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
  3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie.

De oudercommissie heeft onder de wet Kinderopvang op het aantal punten verzwaard adviesrecht gekregen. Deze punten zijn:

  • wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid
  • voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling
  • prijs

Dit verzwaarde adviesrecht houdt in dat de oudercommissie invloed heeft wanneer op een van deze beleidspunten wijzigingen worden aangebracht. Ook kan de oudercommissie bemiddelen wanneer er problemen zouden zijn. De manier waarop de oudercommissie te werk gaat ligt vast in het reglement van de oudercommissie.

Wilt u graag lid worden van de oudercommissie? Laat het dan weten!

Ontwerp & realisatie: Bram Kersten Media