Even voorstellen

Algemeen

Openingstijden
 
Bambino is op maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Er is in overleg de mogelijkheid voor vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur. In het weekend zijn wij gesloten.
 
Bij Bambino reserveert u per dagdeel of per dag. Dit houdt het volgende in:
 
Dagdeel 07.30 uur - 12.30 / 13.00 uur
    of  
  12.30 / 13.00 uur - 18.00 uur
Dag 07.30 uur - 18.00 uur
 
Toelichting: Als er gebruik wordt gemaakt van de vervroegde of verlengde opvang wordt dit apart in rekening gebracht.
 
De dagdelen zijn bespreekbaar, echter binnen bepaalde bandbreedte zijn de dagdelen flexibel. Dit o.a. na rato van behoefte naar kinderopvang.
 
Uw kind incidenteel een extra dagdeel laten komen behoort ook tot de mogelijkheden, mits er plaats is binnen de groep. Dit kunt u schriftelijk of via de mail aanvragen.
 
Sluitingsdagen
 
Bambino is gesloten op de volgende feestdagen:
Ook is Bambino gesloten op carnavalsmaandag en carnavalsdinsdag en de vrijdag aansluitend aan Hemelvaartsdag.
In de zomervakantie en kerstvakantie kan afhankelijk van het aantal aanmeldingen de openingstijden c.q. openingsdagen worden aangepast.
 
Elk jaar krijgt u een overzicht van de dagen dat Bambino gesloten is. Hierop zal tevens benoemd staan welke dagdelen eventueel zouden uitvallen als gevolg van (herhaling-) cursussen van de groepsleidster(s).
 
Haal- en brengtijden
 
Bij Bambino zijn er haal en brengtijden vastgesteld.
 
Brengtijden: * tussen 7.00 uur en 9.00 uur
  * tussen 12.30 uur en 13.00 uur
Haaltijden: * tussen 12.30 uur en 13.00 uur
  * tussen 16.30 uur en 18.30 uur
 
Als u uw kind(eren) op een ander tijdstip wilt komen halen laat dit dan altijd telefonisch weten, het kan altijd zijn dat de kinderen aan een activiteit deelnemen buiten het kinderdagverblijf.
Als er iets met uw kind aan de hand is, geef dit dan altijd door aan een leidster.
Als uw kind tijdens de opvang koorts krijgt van 38,5 graden of hoger, erge diarree heeft, moet braken of niet zichzelf is, dan nemen wij contact op met de ouders. Bambino bespreekt dan samen met de ouders hoe er in het belang van het kind gehandeld kan worden.
 
Ziekte
 
Kinderen met een besmettelijke ziekte mogen niet komen spelen bij Bambino.
Dit om te voorkomen dat andere kinderen, ouders of leidsters besmet worden.
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft vinden wij het prettig als u dit meldt bij Bambino, dan wordt dit op het informatiebord vermeld.
 

 

Ontwerp & realisatie: Bram Kersten Media