Even voorstellen

De ouders

Bambino vindt het erg belangrijk dat er goede oudercontacten zijn, en dat de ouders hun kind(eren) met een gerust hart naar Bambino brengen.
Als de ouders hun kind(eren) komen brengen zal er in het kort besproken worden of er bijzonderheden zijn, als de ouders hun kind(eren) komen halen zal de leidster vertellen hoe uw kind het die dag heeft gedaan op het kinderdagverblijf.
 
Heen-en-weer boekje
 

Voor de jongste kinderen tot 10 maanden wordt er een heen-en-weer boekje bijgehouden. Dit heen-en-weer boekje krijgen de ouders van Bambino. Hierin wordt door zowel de pedagogisch medewerkers, als de ouders praktische informatie en een leuk verhaaltje geschreven over het kind. Met de 10 maanden zal met ouders besproken worden of zij graag tot 1 jaar een heen-en-weer boekje willen houden, als hier aanleiding toe is.  

 
Oudergesprekken
 
Een keer in het jaar zullen er oudergesprekken plaatsvinden.
In deze gesprekken word verteld hoe het gaat met uw kind(eren) op het kinderdagverblijf, en kan evt. het contract aan de orde komen.
Er is ook altijd de mogelijkheid om een extra gesprek te plannen als de ouders dit willen.
 
Ook worden de ouders op de hoogte gehouden doormiddel van een nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief zal ongeveer één keer per 3 maanden uitgegeven worden.
 
Oudercommissie
 
Bambino heeft een eigen oudercommissie. Deze oudercommissie heeft onder de wet Kinderopvang op een aantal punten verzwaard adviesrecht gekregen. Deze punten zijn:

Dit verzwaarde adviesrecht houdt in dat de oudercommissie invloed heeft wanneer op een van deze beleidspunten wijzigingen worden aangebracht. Ook kan de oudercommissie bemiddelen wanneer er problemen zouden zijn. De manier waarop de oudercommissie te werk gaat ligt vast in het reglement van de oudercommissie.

Ontwerp & realisatie: Bram Kersten Media